Contact

Als u meer informatie wilt over onze activiteiten, of zelf een goed idee heeft voor Stichting 21 maart in Gouda, neem dan contact met ons op. Dit gaat het gemakkelijkst per mail: secretaris@stichting21maart.nl

Bestuur

Het bestuur heeft momenteel een vacature.

Zittende bestuursleden zijn:
Gabe de Vries, voorzitter - voorzitter@stichting21maart.nl
Karin Lambregtse, secretaris - secretaris@stichting21maart.nl
Henk Lappee - penningmeester - penningmeester@stichting21maart.nl
Annemarie van den Berg-Mooij, lid

Telefoon van de penningmeester: 06-22117856