Archief

De volgende activiteiten zijn de afgelopen jaren georganiseerd:

16 november 2018

De zesde Goudse Rede voor Verdraagzaamheid is uitgesproken door Samira Bouchibti en had als titel "Waarom zijn wij Nederlander?"
Praten over de Nederlandse identiteit is niet gemakkelijk. Koningin Máxima heeft destijds veel mensen boos gemaakt met haar statement dat 'de Nederlander ' niet bestaat. Zij bedoelde waarschijnlijk te zeggen dat de Nederlanders onderling behoorlijk kunnen verschillen, of het nu gaat om eten en drinken, cultuur of gebruiken. Samira Bouchibti heeft in haar rede aandacht geschonken aan Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP).

12 april 2018
Bijeenkomst in samenwerking met Stichting Roze Zaterdag met de titel: "Diversiteit als meerwaarde?". Drie sprekers gingen in op dit thema vanuit hun eigen invalshoek.

  • Tamara Rosenbach, bestuurslid Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda. Zij heeft op het laatste moment Souad Boumedien, die af moest zeggen, willen vervangen. Hiervoor onze harteljke dank.
  • Jan Troost, directeur van Inclusie Verenigt en sinds 1972 actief in de belangenbehartiging van mensen met een handicap.
  • Marion Suijker, directeur vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden, voormalig wethouder in Gouda en ere-ambassadeur van Stichting 21 maart Gouda.

19 december 2017
De vijfde Goudse rede voor de verdraagzaamheid 'Vluchteling, vreemdeling, verdraagzaamheid' is uitgesproken door Ewoud Butter, politicoloog, beleidsadviseur en schrijver. Sinds 1990 doet hij onderzoek en schrijft hij over integratievraagstukken. Hij is oprichter en hoofdredacteur van het weblog Republiek Allochtonië. U kunt de rede hier nalezen.

18 maart 2017
Stichting 21 maart Gouda vierde op zaterdag 18 maart 2017 dat zij 10 jaar actief is. Het doel van de stichting is het bespreekbaar maken, het voorkomen en zo nodig bestrijden van intolerantie, vooroordelen, discriminatie en racisme.
Ter gelegenheid van dit jubileum werd op 18 maart de Agnietenkapel van 14.00 – 17.30 uur omgebouwd tot Tolerantietempel van Gouda. De opening is verricht door burgemeester Milo Schoenmaker. U kunt het programma hier inzien.

1 december 2016
De vierde Goudse rede voor de verdraagzaamheid is uitgesproken door Jaap Mulder, multi-instrumentalist, zanger, componist en tekstdichter. De rede ging over de de verbindende kracht van muziek. U kunt de rede hier nalezen.

13 oktober 2016
Thema-avond voor onze ambassadeurs. Nico Koning hield een inleiding met als titel : "Broederschap of verdraagzaamheid.  Twee wegen naar vrede". Verder werd een aristotelische oefening gehouden met betrekking tot : "omgaan met je woede".

april 2016 
Ontmoetingsmaaltijden bij SamSam en in het Nelson Mandela Centrum

maart 2016
Ook dit jaar hebben diverse groepen uit het basisonderwijs het tolerantielespakket gebruikt. Een introductieles op dit pakket is aan alle groepen gegeven door Iohanna Sandu van Bureau Discriminatiezaken.Bij de eerste les was ook Burgemeester Milo Schoenmaker aanwezig en heeft de klas toegesproken.

21 maart 2016
Boris van der Ham heeft op 21 maart een lezing gehouden met als titel: "Gouda , één stad één samenleving. Op zoek naar nieuwe verbindingen". Een samenvatting van de lezing is hier na te lezen. Voormalig stadsdichter Ruud Broekhuizen sloot af met o.a. een gedicht (het krokust en narcist...) 

19 november 2015
De derde Goudse rede voor de verdraagzaamheid is uitgesproken door Tineke Lodders, voorzitter van de stichting Eén land, één samenleving. De rede ging over de kracht van verbinding in een tijd van polarisatie. U kunt de rede hier nalezen.

14 april 2015
De Stichting 21 maart organiseerde een lezing door Farid Azarkan. Het thema van deze lezing was "Samenleven in verscheidenheid". Meer informatie vindt u hier.

9 april 2015
De bekende scheidsrechter Kevin Blom werkte mee aan een bijeenkomst voor (aanstaande) jeugdscheidsrechters. ‘Hoe ga je als jonge scheidsrechter om met schreeuwende ouders, leiders e.d?’ Ofwel: mensen langs de lijn die zich niet correct gedragen, ofwel agressie, intimidatie, bemoeizucht, schelden, discriminatie. Het was een geslaagde en drukbezochte avond. Klik hier voor een verslag.

maart 2015
Voor de derde keer is het tolerantielespakket via de Brede School door ons aangeboden aan basisscholen in Gouda. Er deden 5 scholen mee met in totaal 13 groepen. Begin maart heeft Paul van Dort van Bureau Discriminatiezaken in alle groepen een introductieles gegeven. Daarna zijn de leerkrachten zelf met het pakket aan de slag gegaan. U kunt het tolerantielespakket hier downloaden.

19 november 2014
Op een drukbezochte avond in Arti Legi werd de tweede rede voor de verdraagzaamheid uitgesproken door Nico Koning. Stadsdichter Ruud Broekhuizen droeg het speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht 'Rafels van de Ziel' voor.

21 maart 2014
De heer Jaap Smit, commissaris van de koning in Zuid-Holland, heeft op 21 maart een lezing gehouden onder de titel: “Visioen van een verdraagzame stad“. Scheidend wethouder Marion Suijker is benoemd tot ere-ambassadeur van de Stichting 21 maart.

De periode rond 21 maart 2014
Gastlessen door Bureau Discriminatiezaken aan 20 Goudse basisschoolgroepen in samenwerking met de Brede School.
Voor de gastlessen wordt gebruik gemaakt van het Tolerantie lespakket, u kunt dat hier downloaden

26 november 2013
Naar aanleiding van de Internationale dag van de tolerantie (16 november) was er een bijeenkomst in het Verzetsmuseum. Sprekers waren burgemeester Milo Schoenmaker (eerste rede voor verdraagzaamheid), Maurits Tompot (tolerantie in Gouda in het verleden) en Klara Smeets (gedichten).
Verder de benoeming van de Goudse tolerantie-ambassadeurs en een discussie o.l.v. Delilah Sarmo.

28 maart 2013 
Ontmoetingsmaaltijd op verschillende lokaties in Gouda

21 maart 2013
Lezing 'Op zoek naar het zenuwcentrum' door Rom Molemaker, schrijver van jeugdboeken.
U kunt de tekst hier teruglezen

26 februari tot 19 maart 2013
Gastlessen door Bureau Discriminatiezaken op 13 Goudse basisscholen in samenwerking met de Brede School.
Lees meer
Voor de gastlessen wordt gebruik gemaakt van het Tolerantie lespakket, u kunt dat hier downloaden